بایگانی دسته‌ی: تسمه فابریک

قیمت تسمه فابریک نسبت به تسمه نورد گرانتر و از تسمه ماشینکاری ارزانتر است. تسمه فابریک با فرآیند ریختگری از شمش های آهن تولید میشود. قیمت تسمه فابریک موجود است.

چیزی یافت نشد

چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی‌کنیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.