سه راهی سایز 1.1/2 به 1.1/4 اینچ 90 درجه رده 40 بنکن

95,000 تومان

  • سه راه “1.1/4*”1.1/2
  • رده 40
  • بنکن